Không gian riêng biệt, nơi khách có thể tạo ra những cơ hội mới, không chỉ mang đến sự thư giãn, bất kể kinh doanh hay tư nhân.
PRESIDENT
​LOUNGE
KHÁCH
HÀNG

◆ Địa điểm
◆ Hướng ngoại
KHÔNG
GIAN
◆ Kinh doanh
 
◆ Riêng tư
Cơ sở truyền tải cơ hội toàn cầu
Ghé thăm chúng tôi 
SUMMIT LOGO.png
HANOI LOGO.png

© 2019 by summit